Vilkar og betingelser

Samtykke til vilkår

Du godtar at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse vilkårene for bruk.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse vilkårene for bruk fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere “Sist oppdatert”-datoen for disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk melding om hver slik endring. Sørg for at du sjekker gjeldende vilkår hver gang du bruker nettstedet vårt, slik at du forstår hvilken vilkår som gjelder. Du vil være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.

Immaterielle eiendomsretter

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vårt proprietært eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettside design, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet kalt «Innholdet») og varemerkene, tjenestemerkene og logoene inneholdt deri («merkene») eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerke og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse i USA, internasjonale lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på Nettstedet «I EKSISTERENDE TILSTAND» kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene av bruk, ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kan kopieres, reproduseres, samlet, publisert på nytt, lastet opp, lagt ut, offentlig vist, kodet, oversatt, overført, distribuert, solgt, lisensiert eller på annen måte utnyttet for ethvert kommersielt formål, uten at vi har skrevet det på forhånd tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, er du det gitt en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av noen del av innholdet som du har fått riktig tilgang til utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter ikke uttrykkelig gitt til deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

Bidragslisens

Du godtar at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og personopplysninger du oppgir i henhold til vilkårene i personvernerklæring og dine valg (inkludert innstillinger).

Ved å sende inn forslag eller annen tilbakemelding angående nettstedet, godtar du at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i bidragene dine levert av deg i noe område på nettstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du godtar uttrykkelig å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

Tredjeparts nettsted og innhold

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder («tredjepartsnettsteder»), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner , programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter («tredjepartsinnhold»). Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjepartsnettsteder som er åpnet via nettstedet eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra nettstedet, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse av bruk eller installasjon av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette fra oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate nettstedet og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller å bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse vilkårene for bruk ikke lenger gjelder. Du bør lese de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra nettstedet eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra nettstedet. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjepartsnettsteder vil skje via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som er eksklusivt mellom deg og den aktuelle tredjeparten.

Endringer og avbrudd

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avvikling av nettstedet.

Vi kan ikke garantere siden vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare, eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, som følge av dette i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder seg retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte endre nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe ansvar overhodet for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet under enhver nedetid eller avvikling av nettstedet. Ingenting i disse vilkårene for bruk vil være tolket til å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller å levere noen rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

Korreksjoner

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annet informasjon. Vi forbeholder oss retten til rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og endre eller oppdatere informasjon på nettstedet når som helst, uten forvarsel.

Tredjeparts retningslinjer for personvern

Spillsens personvernerklæring gjelder ikke for andre annonsører eller nettsteder. Derfor anbefaler vi deg å konsultere de respektive personvernreglene til disse tredjeparts annonseserverne for mer detaljert informasjon. Det kan inkludere deres praksis og instruksjoner om hvordan du velger bort visse alternativer.

Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler gjennom dine individuelle nettleseralternativer. For å få mer detaljert informasjon om håndtering av informasjonskapsler med spesifikke nettlesere, kan den finnes på nettlesernes respektive nettsteder.

Brukerdata

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data relatert til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle data du overfører eller lignende gjelder enhver aktivitet du har utført ved å bruke nettstedet. Er du enig at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av noe slikt data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slike tap eller korrupsjon av slike data.

Personvernerklæring

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Vennligst les vår personvernerklæring. Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksvilkårene.